Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning kring tillförlitligare prognoser vid traumatiska hjärnskador belönas

Läkarstudenten Jonathan Tjerkaski vid Karolinska Institutet tilldelas Asklepiospriset för bästa projektarbete 2020.
 

Läkarstudenten Jonathan Tjerkaski vid Karolinska Institutet tilldelas Asklepiospriset för bästa projektarbete 2020. Pristagaren uppmärksammas för forskning kring traumatiska hjärnskador och hur fynd hittade med magnetkamera kan tänkas förutspå utfall.

I sitt projektarbete ”The Stockholm MRI grading system: A novel system for outcome prediction based on brain lesions detected by magnetic resonance imaging in patients with traumatic brain injury” har Jonathan Tjerkaskis tagit fram ett nytt system för hur hjärnskador kan graderas utifrån radiologiska fynd, för att kunna ge tillförlitliga prognoser till patienter med traumatiska hjärnskador, efter att med maskininlärning ha hittat flera lämpliga variabler hos patienter som legat inne på en intensivvårdsavdelning.

Pristagaren belönas med 10 000 kronor och kommer att uppmärksammas på Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag som äger rum den 21 november. Läs mer

Om Asklepiospriset
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) verkar för att stimulera forskningsintresse och främja forskningsinitiativ hos unga läkare och studenter. KUF delar årligen ut Asklepiospriset för att belöna och uppmuntra vetenskap av hög kvalitet.

Liknande poster

Satsningar på särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Svår skallskada aktiverar vilande kroppsegna retrovirus i hjärnan