Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fördjupad bild av balansträning vid parkinson

Medicinering vid Parkinsons sjukdom minskar många av de symtom som drabbar patienterna, men oftast kvarstår problemen med försämrad balans och ökad risk för fall och skador. En ny studie i tidskriften NPJ Parkinson’s Disease ger nu en fördjupad bild av balansträning som behandling vid parkinson. De delvis nedslående resultaten talar för att träningsprogram kan behöva intensifieras eller individanpassas i större utsträckning för att få avsedd effekt och att mer forskning krävs.

Läs hela nyheten

Liknande poster

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Nu testas en banbrytande behandling för patienter med PARKINSONS SJUKDOM

Läs mer...

Ny studie förklarar hur luftföroreningar ökar risken för demens

Läs mer...