Fint pris inom strokerehab till Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet, får världens finaste pris i sitt fält, nämligen Barbro B. Johansson Award in Stroke Recovery. Hon får priset för nyskapande forskning som haft betydande inverkan på hur vården handlägger rehabiliteringen efter stroke.

Priset delas ut av World Stroke Organization vartannat år, och det går till en person som gjort betydande framsteg inom strokerehabilitering och hjärnans återhämtning. Motiveringen slår fast att Katharina Stibrant Sunnerhagens forskning länge haft betydande inverkan på klinisk praxis och hur vården efter stroke organiseras.