Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fint pris inom epilepsiforskning till Elinor Ben-Menachem

Elinor Ben-Menachem, som länge varit adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, tilldelas ett av världens finaste priser inom epilepsiforskning – American Epilepsy Societys Founders Award. ”Jag är överlycklig”, säger den 77-åriga läkaren och professorn, som fortfarande är aktiv både som kliniker och forskare.

Läs intervjun med Elinor Ben-Menachem i Akademiliv

 

 

Liknande poster

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

Läs mer...

Innovativ testmodell ökar träffsäkerheten vid screening för alzheimer

Läs mer...

Blodprov kan visa hjärnpåverkan efter neurokirurgi

Läs mer...