Fallbeskrivning MS – eskalering till induktion

Fallbeskrivning MS – eskalering till induktion
Webinar, 4 februari, 12:00 – 13:00,

Detta webinar kommer att belysa för- och nackdelar med olika behandlingsstrategier inom MS med utgångspunkt från en fallbeskrivning.
Clas Malmeström, Neurolog och Immunolog på Sahlgrenska Universitetssjukhus delar med sig av sina erfarenheter kring eskalerings- och induktionsbehandlingar.
När kan de olika strategierna komma till mest nytta och hur resonerar man år 2020 jämfört med tidigare?

Mer information här

För anmälan