Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fallbeskrivning MS – eskalering till induktion

Fallbeskrivning MS – eskalering till induktion
Webinar, 4 februari, 12:00 – 13:00,

Detta webinar kommer att belysa för- och nackdelar med olika behandlingsstrategier inom MS med utgångspunkt från en fallbeskrivning.
Clas Malmeström, Neurolog och Immunolog på Sahlgrenska Universitetssjukhus delar med sig av sina erfarenheter kring eskalerings- och induktionsbehandlingar.
När kan de olika strategierna komma till mest nytta och hur resonerar man år 2020 jämfört med tidigare?

Mer information här

För anmälan

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...