Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Arteriovenös missbildning i hjärnan

Syftet med studien A Randomised trial of Unruptured Brain Arteriovenous malformations (ARUBA)1 var att jämföra risken för död och stroke hos patienter med icke-brusten arteriovenös missbildning (AVM) randomiserade till medicinsk behandling eller aktiv intervention. Resultat av femårsuppföljningen presenterades på den europeiska strokekonferensen ESOC i Barcelona av professor Christian Stapf, Montreals Universitet. ARUBA-studien visade att medicinsk behandling är överlägsen aktiv intervention för att förebygga död och stroke.
– ARUBA visade att för icke-rupturerade arteriovenösa missbildningar var risken för en intracerebral blödning 2,1 procent per år. Men med aktiv intervention ökar risken för blödning med en faktor på 4,5 och risken för funktionsnedsättning ökar 2,5 gånger, sade professor Stapf i sitt anförande. Dessutom minskar inte risken för epilepsi och huvudvärk vid intervention.
– Vi har funnit en av de effektivaste behandlingarna för att förebygga stroke, tillgänglig över hela världen, som inte kostar något, fortsatte han. Om vi inte rör den arteriovenösa missbildningen minskar vi risken för stroke och död med 80 procent. Number Needed to Harm för aktiv intervention är 5 (sett under en 5-årsperiod).

AKTIV INTERVENTION ELLER AVVAKTA?
Arteriovenösa missbildningar kan uppstå i hela central nervsystemet men är vanligast supratentoriellt, det vill säga i storhjärnan. 2 Missbildningen anläggs från födseln och kan öka i storlek över tid.3 Tillståndet diagnostiseras ofta runt 40-årsåldern. Blödning var tidigare det vanligaste debutsymtomet, men i takt med att avbildning av hjärnan har ökat har också andelen accidentellt upptäckta arteriovenösa missbildningar växt. Problemet är stort. Om man genomför 100 magnetkameraundersökningar (MRT) av hjärnan upptäcker man ett tidigare okänt aneurysm. Vid var 500:e MRT upptäcks ett asymtomatiskt cavernom och för vart 2.000:e MRT hittar man en icke-rupturerad arteriovenös missbildning.
Detta betyder att de senaste 30 åren har andelen upptäckta icke-rupturerade arteriovenösa missbildningar fördubblats.

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Svenska Parkinsonakademins 2-dagarsutbildning Lund 23–24 november

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke