Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EU godkänner vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Europeiska kommissionen godkänner Amvuttra (vutrisiran) för behandling för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos (hATTR amyloidos, Skelleftesjukan) hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller 2. 

Läs hela nyheten på engelska

 

Liknande poster

Nya fas 3-data för vutrisiran presenterade

Positiva 18-månadersresultat för vutrisiran som behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Alnylam ansöker om godkännande för vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati