EU godkänner vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Europeiska kommissionen godkänner Amvuttra (vutrisiran) för behandling för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos (hATTR amyloidos, Skelleftesjukan) hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller 2. 

Läs hela nyheten på engelska