Alnylam ansöker om godkännande för vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Nya 9-måndersdata från fas 3-studien HELIOS-A presenterades nyligen på europeiska ATTR-mötet European ATTR Amyloidosis Meeting, som utvärderar Alnylams RNAi-terapi vutrisiran som möjlig behandling av patienter med hATTR-amyloidos med polyneuropati. Dessa data ingår nu i den ansökan om godkännande som nu har lämnat in till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA enligt ett pressmeddelande från Alnylam från den 13 september.