Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Alnylam ansöker om godkännande för vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Nya 9-måndersdata från fas 3-studien HELIOS-A presenterades nyligen på europeiska ATTR-mötet European ATTR Amyloidosis Meeting, som utvärderar Alnylams RNAi-terapi vutrisiran som möjlig behandling av patienter med hATTR-amyloidos med polyneuropati. Dessa data ingår nu i den ansökan om godkännande som nu har lämnat in till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA enligt ett pressmeddelande från Alnylam från den 13 september.

 

Liknande poster

EU godkänner vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Nya fas 3-data för vutrisiran presenterade

Positiva 18-månadersresultat för vutrisiran som behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati