Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Epilepsiforskning i Skåne får pengar till att undersöka möjligheter med ny MR-kamera

Under Världsepilepsidagen den 14 februari offentliggjorde Stiftelsen Epilepsifonden två forskningsprojekt som får medel från fonden. Ariadne Zampeli, biträdande överläkare i neurologi, och hennes forskningsgrupp vid Skånes universitetssjukhus får 163 698 kr.

I forskningsprojektet, 7 T hjärnavbildning vid epilepsi, är huvudsyftet att hitta förändringar i hjärnan som inte identifierats tidigare vid MR-undersökningar med lägre fältstyrka samt att undersöka om tidigare kända epilepsirelaterade förändringar i hjärnan kan ses med fler detaljer vid 7 T MR. Projektet undersöker barn, ungdomar och vuxna.

En undersökning med MR-kamera av hjärnan ingår i de flesta utredningar när man får diagnosen epilepsi. Vid svårbehandlad epilepsi är den en mycket viktig – kanske den allra viktigaste – pusselbiten i utredningen. Om man på MR-bilder kan hitta en tydlig förändring som orsakar en persons epilepsi finns det goda chanser att, efter en eventuell operation, den personen till och med kan bli anfallsfri.

MR-kameror kan ha olika stark magnetisk fältstyrka. Fältstyrka mäts i enheten Tesla (T), och de MR-kameror som finns på sjukhus runt om i Sverige i dag har fältstyrka på antingen 1.5 eller 3 T. Ju högre fältstyrkan är, desto högre blir bildupplösningen och små detaljer kan synas bättre. Det finns cirka 70 MR-kameror i världen med en fältstyrka på 7 T. I Lund finns sedan 2016 Sveriges enda 7 T MR.

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars