Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Epilepsi – mer än bara anfall

kl 13:00-18:00

Välkommen till fortbildning inom Epilepsi!

Att hantera kliniska utmaningar
Optimerad handläggning och omhändertagande  av patienter med epilepsi utifrån olika aspekter/perspektiv

Plats
Åkeshofs slott Bromma, Stockholm

Programkommitté:
Cecilia Adelöw, Fredrik Asztely & Anders Funkquist

Fortbildning för epilepsiteam samt neurologer & sjuksköterskor som arbetar med Epilepsi i Sverige

Mer information

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Läs mer...

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

Läs mer...

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars

Läs mer...