Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Effekt av förebyggande behandling med CGRP-hämmare vid migrän

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som utvärderat den förebyggande effekten av CGRP-hämmarna eptinezumab, erenumab, fremanuzumab och galcanezumab vid episodisk eller kronisk migrän.

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

CGRP-hämmarna kvar i högkostnadsskyddet till sänkt pris & oförändrad begränsning

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk