Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Effekt av botulinumtoxin vid kronisk och episodisk migrän

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som studerat effekten av botulinumtoxin som förebyggande behandling vid migrän hos vuxna. Uppdraget är ett initiativ från Regeringskansliet att studera läkemedel vid migrän.

Läs hela publikationen här

Liknande poster

Så löser Sunderby sjukhus bristen på rehabläkare

Läs mer...

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Läs mer...

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade

Läs mer...