Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EAN 2020, VIRTUAL Congress 23-26 maj

Vid EAN 2020, the European Academy of Neurologys sjätte kongress i maj 2020, diskuterades många aspekter som är relevanta för neurologer och andra specialister. Kongressens huvudtema var: Time for Action: Predict, Prevent, Repair. Här är en sammanfattning av Dorota Religa, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet.

Kongressen var planerad till Paris i år; jag har själv haft en godkänd muntlig presentation vid Focused Workshop om bilkörning och kognitiva sjukdomar. Biljetten var betald och hotell var bokat för de flesta som skulle delta. Istället för att ställa in kongressen beslutade man i mars 2020 att byta till en virtuell kongress. Det är en kongress som vi har förväntat oss, sade EAN-presidenten som öppningsord, den italienske professorn Claudio Bassetti. Covid-19 gjorde att vi behövde reagera och byta till virtuell kongress. EAN-presidenten hade inbjudit alla att delta i EAN-kongressen kostnadsfritt. Covid-19 öppnade en stor möjlighet. Det blev 42.502 registrerade deltagare från 180 länder, som jämförelse med 6.000 deltagare förra året i Oslo. EAN Virtual Congress har haft ambitionen att täcka alla neurologiska sjukdomar i ett modernt vetenskapligt program, inklusive de stora 7: epilepsi, stroke, huvudvärk, demens, multipel skleros, rörelsesjukdomar, neuromuskulära sjukdomar.

James Stevens, president för American Academy of Neurology (AAN), deltog gemensamt i början av kongressen. Han ville dela kärlek och kunskap med Europa och gav en översikt över AAN. AAN vill främja patientvård av högsta kvalitet och det finns 36.000 medlemmar varav 5 procent från Europa samt 6.800 medlemmar som hjälper som frivilliga och 200 anställda. I mars förklarade WHO covid-19 som en pandemi och detta förändrade mycket för alla i världen, inklusive för neurologin. Stevens gav en översikt över AANs svar på covid-19 med fokus på ett konkret sätt att återskapa utbildning: Detta ledde till ett svårt beslut – ett historiskt avbrott i AANs årsmöte som skulle varit i april i Kanada.

Senare erbjöds innehåll från AAN Congress 2019kostnadsfritt. Det nya sättet att reagera och tillhandahålla covid-19-resurser för att hjälpa neurologer. Den senaste tiden fokuserade på att öka möjligheterna för distansinlärning genom att skapa nya on-line resurscenter, med daglig uppdatering, webbseminarier, videor, podcasts: AAN.com/COVID19. Man har märkt att användning av online-verktyg ökar: NeuroBytes, NeuroLearn, AAN2020 Science Highlights och konversationsverktyg online i Synapse. Eftersom EAN-kongressen gick så bra så kommer AAN att organisera sin digitala kongress under 4–9 oktober 2020 online, https://2020.myana.org. AAN fokuserar också på medlemmarnas välbefinnande. Detta markerades genom att betona att ”Your wellness and resilience matter” och att samla internet- resurser om hur neurologer kan klara covid-19-pandemin på AAN.com/ LiveWell.

En arbetsgrupp agerade för ekonomisk balans för neurologer i USA: Ersättningen för videobesök blev densamma som för telefonbesök (retroaktivt från 1 mars). De försöker även att ha fler internetbaserade besök, men inte alla har tillgång till internet. Man diskuterade de senaste resultaten om covid-19, inklusive neurologiska komplikationer samt påverkan på personer med tidigare existerande neurologiska tillstånd och etiska överväganden. Elena Moro presenterade task force för ett etablerat register över neurologiska implikationer av covid-19. Nya studier är på gång om möjligheten att förebygga neurologiska komplikationer av covid- 19 (med blodförtunnande medicin som förebyggande av mikro-stroke). I öppningspresentationen berättade professor Yann LaCun, en världsberömd datavetare som anses vara en gudfader för artificiell intelligens och deep learning om hur syncortex organisation inspirerade hans arbete. Han beskrev praktiska tillämpningar av artificiell intelligens och datorsyn, såsom tolkning av medicinska bilder.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Brains cross over bridges EAN 2023, Budapest 1–4 juli

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July