Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Drottning Silvia delar ut Alzheimer Life-stipendiet – Stödmodell för hur man tar hand om patienter med Alzheimer direkt efter diagnos

Alzheimer Life-stipendiet delades idag ut för andra gången. Det gick i år till Pär Hägglund för hans evidensbaserade stödmodell för att se hela människan och inte bara en sjuk patient med Alzheimer, den sk PER-modellen (pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd). Utmärkelsen delades ut av Drottning Silvia på Drottningholms Slottsteater den 6 september. Stipendiet är instiftat av den ideella stiftelsen Alzheimer Life tillsammans med Alzheimerfonden och är på 100 000 kr.

 

Från vänster: Gunilla Steinwall, Drottning Silvia, Pär Hägglund, Henrik Frenkel

Patienter som får den livsavgörande och i slutändan dödliga sjukdomen Alzheimer lämnas idag åt sitt öde. Läkarna ger lite symtomlindring och en kallelse till ett nytt besök om sex månader. I Härnösands kommun har man i över tio år praktiserat den sk PERmodellen (pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd) – som innebär att både patient och anhörig fångas in i olika stödgrupper redan efter fyra veckor efter diagnos. Därefter följer man patient och anhörig med olika stödjande och meningsfulla aktiviteter livet ut.

Metoden har utvecklats av den före detta mentalskötaren Pär Hägglund. Han var inte gammal på jobbet innan han började undra varför patienterna på demensboendet var i sämre skick än de borde vara? Och varför fick patienter med pinfärska diagnoser ingen hjälp? De hade ju många år av aktivt liv kvar innan demensen skulle släcka deras hjärnor. Nu fick de en de facto en dödsdom och helt lämnades åt sitt öde. Per Hägglund utbildade sig till socionom och därefter en fil.mag. i socialt arbete. Han kom att arbeta på Härnösands kommun. Där fick han möjlighet att genomföra allt det han trodde skulle leda till att patienter med en färsk Alzheimer skulle kunna leva ett rikt och meningsfullt liv.

Det hela landade i den sk PER-modellen, som belönas med 2022 års Alzheimer Life-stipendium. Det handlar om en stödmodell för patienter och anhöriga. Redan 3-4 veckor efter att läkaren lämnat den livsavgörande diagnosen och patienten är i full chock, då blir hen och den närmast anhörige kallad till en stödgrupp. Där samtalar man först med både patient och den anhörige innan de delas upp. Patienten får utrymme att med likasinnade få smälta in i sin sjukdom. På samma sätt har anhöriga behov att prata och ställa frågor om allt, från vardagliga saker till senaste nytt inom forskningen.

PER-modellen handlar också om samhällsekonomiska besparingar ”Varje deltagare i stödgrupperna kostar Härnösands kommun 12 000 kr per år. Det ska ställas mot att kostnaden för ett särskilt boende ligger på 780 000 kr per patient och år. Drömmen är att skapa redskap för varje kommun i Sverige att kunna introducera PER-modellen”, säger Pär Hägglund. För stiftelsen Alzheimer Life var det ett självklart val av vinnare. ”Det är en självklarhet att ingen patient ska bli lämnad ensam med en Alzheimerdiagnos. Tyvärr blir patienter idag lämnade helt åt sitt öde. Per Hägglunds stödmodell fyller igen glappet mellan att patienten får sin diagnos till dess att sjukdomen gör att hen behöver mer avancerad omsorg.” säger stiftelsens ordförande Gunilla Steinwall.

Kort info om Pär Hägglund:
Biträdande förvaltningschef inom Härnösands Kommun Utbildad socionom och fil.mag. i socialt arbete För mer information:
Pär Hägglund, [email protected], 072-017 01 98
Gunilla Steinwall, [email protected], 070-833 44 71
Liselotte Jansson, [email protected], 0704-817043

Motiveringen till Alzheimer Life-stipendiet 2022:
Alzheimer Life-stipendiet går 2022 till biträdande förvaltningschef Pär Hägglund för att ha skapat en modell för stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Den sk PER-modellen som är utvecklad i Härnösands kommun syftar till att ge stöd till patienter i tidigt skede för att skjuta upp patientens inflyttning på särskilt boende. Det innebär en stor lättnad för både patienten och dess anhöriga, och även en stor besparing för samhället. Modellen ger patienter med olika former av kognitiv sjukdom ett brett stöd redan 4 veckor efter diagnos. I stödet ingår minnesträning, och jagstödjande aktiviteter som att skriva sin livshistoria, och berätta för andra om sitt liv, vilket stärker patientens personlighet och värdighet.

Alzheimer Life-stipendiet
Stipendiet är på 100 000 kr och ska gå till någon inom sjukvården eller omsorgen som har utvecklat nya metoder eller ny praxis för att behandla

Liknande poster

Hearing om Alzheimer – vår tids nästa stora hälsoutmaning!