Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CP – Nytt vårdprogram

CP – Cerebral pares är det vanligaste rörelsehindret bland barn och ungdom. Cirka 2 på 1.000 föds med denna funktionsnedsättning. Det är en livslång funktionsnedsättning som kräver ett komplext omhändertagande av många olika vårdgivare.

MÅL OCH SYFTE MED VÅRDPROGRAMMET
Det reviderade vårdprogrammet ska kunna användas av alla, inom både kommun och landsting, som möter unga med CP. Syftet är att kunna identifiera problem i god tid och sätta in behandling innan problemen blir för stora. Programmet är också tänkt att jämna ut eventuella skillnader i omhändertagandet. Genom tidig identifikation och åtgärd av eventuella svårigheter hoppas man kunna öka hälsa och livskvalitet för dessa barn och ungdomar även i vuxen ålder.

KÖRKORT
Körkort är viktigt för ungas självständighet. Särskilt viktigt uppfattas det för dem som har svårigheter att ta sig fram eller resa kommunalt, såsom unga med CP. Många med spastisk CP har synfältsdefekter som gör bilkörning olämplig och tidigare upptäcktes detta inte sällan i samband med körkortsprövning. Ett av programmets mål är därför att alla barn med CP och normalbegåvning i god tid, vid cirka 10 års ålder, innan körkort blir aktuellt, ska bedömas när det gäller synförmåga och synfält. På så sätt kan de barn som visar sig ha synfältsdefekter eller andra synmässiga hinder för körkort i god tid få kännedom om detta.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Läs mer...

Tvådimensionell videoundersökning hjälper barn med cerebral pares

Läs mer...

Infektioner en av flera riskfaktorer för CP

Läs mer...