Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS

CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS

Det finns inget vetenskapligt underlag att ge detaljerade uppgifter om specifika risker vid MS ellerden sjukdomsmodifierande behandlingen. Svenska MS Sällskapets läkemedelsutskott hänvisar till de officiella informationsorganenför allmän information om COVID-19 infektionen. Svenska MS Sällskapet lämnar nedan rekommendationer gällande riskgrupper, immunhämmande MS behandling och smittorisker.

Läs hela rekommendationen

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar