Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS

CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS

Det finns inget vetenskapligt underlag att ge detaljerade uppgifter om specifika risker vid MS ellerden sjukdomsmodifierande behandlingen. Svenska MS Sällskapets läkemedelsutskott hänvisar till de officiella informationsorganenför allmän information om COVID-19 infektionen. Svenska MS Sällskapet lämnar nedan rekommendationer gällande riskgrupper, immunhämmande MS behandling och smittorisker.

Läs hela rekommendationen

Liknande poster

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...

Ny genupptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Läs mer...