CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS

CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS

Det finns inget vetenskapligt underlag att ge detaljerade uppgifter om specifika risker vid MS ellerden sjukdomsmodifierande behandlingen. Svenska MS Sällskapets läkemedelsutskott hänvisar till de officiella informationsorganenför allmän information om COVID-19 infektionen. Svenska MS Sällskapet lämnar nedan rekommendationer gällande riskgrupper, immunhämmande MS behandling och smittorisker.

Läs hela rekommendationen