COVID-19 och MS-läkemedel. Hur ser det ut för våra patienter? , C. Dahle, J. Hillert | Merck

Charlotte Dahle, Överläkare vid Linköpings Universitetssjukhus Jan Hillert, Professor vid Karolinska Universitetssjukhuset
Tisdag 29 september 12:00 – 13:00.

Vi fortsätter med COVID-19 temat kopplat till hur vi kan hantera COVID-19 och våra MS-patienter. Vad finns det för risker och nytta med behandlingarna? Hur har COVID-19 påverkat patienterna? Jan Hillert och
Charlotte Dahle har lång erfarenhet inom MS och dess behandlingar. Som immunolog och neurolog kommer Charlotte ge en uppdatering om COVID-19 och vad vi vet i dagsläget om immunitet mot COVID-19 och var vi står i vaccinfrågan. Jan kommer ge en uppdatering på hur smittbilden ser ut för våra MS-patienter. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till Charlotte och Jan.

Mer info och anmälan