Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

COVID-19 och MS-läkemedel. Hur ser det ut för våra patienter? , C. Dahle, J. Hillert | Merck

Charlotte Dahle, Överläkare vid Linköpings Universitetssjukhus Jan Hillert, Professor vid Karolinska Universitetssjukhuset
Tisdag 29 september 12:00 – 13:00.

Vi fortsätter med COVID-19 temat kopplat till hur vi kan hantera COVID-19 och våra MS-patienter. Vad finns det för risker och nytta med behandlingarna? Hur har COVID-19 påverkat patienterna? Jan Hillert och
Charlotte Dahle har lång erfarenhet inom MS och dess behandlingar. Som immunolog och neurolog kommer Charlotte ge en uppdatering om COVID-19 och vad vi vet i dagsläget om immunitet mot COVID-19 och var vi står i vaccinfrågan. Jan kommer ge en uppdatering på hur smittbilden ser ut för våra MS-patienter. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till Charlotte och Jan.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...

Ny genupptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Läs mer...

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida

Läs mer...