Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Covid-19 infektionen och MS – Vad har vi lärt oss utifrån olika perspektiv

Biogen anordnar nu ett webinar den 3 juni, med temat ”Covid-19 infektionen och MS”. Mötet är kl: 17.00-18.30 och verksamma neurologer Jan Lycke och Jan Hillert och infektionsläkare Magnus Gisslen från Sahlgrenska kommer att föreläsa utifrån sina respektive funktioners perspektiv och beröra vad vi vet idag och vad vi lärt oss.

Mer info och anmälan​​​​​

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar