Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Börje Salming ALS-stiftelse delar ut 6,3 miljoner kronor till svensk ALS forskning

Fem forskare verksamma på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet samt Göteborgs Universitet tilldelas totalt 6,3 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till att förstå och stoppa ALS samt till projekt inriktade på att förbättra vård och stöd till drabbade och anhöriga.

– Vi är mycket glada och stolta över att stiftelsen redan nu kan göra skillnad genom att stötta svensk forskning i kampen mot ALS, säger Ulf Hedin, vetenskaplig samordnare i Börje Salming ALS-stiftelse samt professor och överläkare vid Karolinska Institutet.

– De fem forskarna som har tilldelas medel är alla framstående inom sina respektive områden, att bättre förstå hur sjukdomen uppstår, att finna nya behandlingsmetoder, förbättra ALS-vården och att ge stöd till drabbade och anhöriga.

Forskarna som tilldelas medel är:

  • Caroline Ingre, Karolinska Institutet: Neuroprotektiva och neurotoxiska T-celler i ALS
  • Anna Månberg, Kungliga Tekniska Högskolan: Proteinmarkörer för prediktion av sjukdomsutvecklingen och överlevnad vid ALS
    Karin Forsberg, Umeå universitet: Betydelsen av proteinstrukturer i ALS – från biologiska studier till klinisk prövning
  • Per Zetterström, Umeå universitet: Nya behandlingsmetoder för ALS – studier av SOD1 prioner för att finna nya farmakologiska targets
  • Anneli Ozanne, Göteborgs Universitet: Stödintervention för familjer där en person drabbas av ALS

– Vi ser nu fram emot att följa dessa områden och kommer löpande att kunna ta del av resultaten av deras arbete. Att redan under stiftelsens första verksamhetsår dela ut forskningsmedel är tack vare det stora stöd stiftelsen har fått sedan starten, och vi är mycket tacksamma över möjligheten och att kunna arbeta i Börjes anda, säger Ulf Hedin.

I början av maj gjorde Börje Salming ALS-stiftelse en utlysning av forskningsmedel för att finansiera grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som kan underlätta vård av ALS-patienter.

De inkomna ansökningarna granskades av stiftelsens vetenskapliga råd som överlämnade ett förslag om tilldelning av projektmedel till stiftelsens styrelse. Utifrån vetenskapliga rådets förslag beslutade styrelsen därefter om vilka projekt som skulle stödjas.

Läs mer om forskningsprojekten

Läs mer om Börje Salming ALS-stiftelses vetenskapliga råd

 

Liknande poster

Två tilldelningar från Börje Salming ALS-stiftelse