Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Två tilldelningar från Börje Salming ALS-stiftelse

Karin Forsberg och Per Zetterström vid Umeå universitet finns med bland de fem som tilldelas forskningsmedel från Börje Salming ALS-stiftelse. Detta är stiftelsens första tilldelning, som totalt omfattar 6,3 miljoner kronor till svensk ALS-forskning.

– Vi är mycket glada och stolta över att stiftelsen redan nu kan göra skillnad genom att stötta svensk forskning i kampen mot ALS, säger Ulf Hedin, vetenskaplig samordnare i Börje Salming ALS-stiftelse samt professor och överläkare vid Karolinska Institutet.

– De fem forskarna som har tilldelats medel är alla framstående inom sina respektive områden; att bättre förstå hur sjukdomen uppstår, att finna nya behandlingsmetoder, förbättra ALS-vården och att ge stöd till drabbade och anhöriga.

Ny behandling ett mål

Karin Forsberg tilldelas 1,5 miljoner kronor under tre år för projektet Betydelsen av proteinstrukturer i ALS – från biologiska studier till klinisk prövning. Målen för forskargruppen är att öka förståelsen för ALS, bidra till nya behandlingsmetoder, testa potentiella behandlingar och ge kunskap som kan tillämpas på andra neurodegenerativa sjukdomar där felaktiga proteiner orsakar cellskador i det centrala nervsystemet.

Per Zetterström tilldelas också 1,5 miljoner kronor under tre år. Nya behandlingsmetoder för ALS – studier av SOD1 prioner för att finna nya farmakologiska targets. Projektet undersöker proteinet SOD1, som hos patienter med ärftlig ALS kan skada nervceller genom att veckas och klumpas ihop på ett felaktigt sätt. Forskarna hoppas med sitt projekt kunna uppnå resultat som ger nya och effektivare behandlingsmetoder.

”Ta del av resultaten”

– Vi ser nu fram emot att följa dessa områden och kommer löpande att kunna ta del av resultaten av deras arbete. Att redan under stiftelsens första verksamhetsår dela ut forskningsmedel är tack vare det stora stöd som stiftelsen har fått sedan starten, och vi är mycket tacksamma över möjligheten och att kunna arbeta i Börjes anda, säger Ulf Hedin.

Liknande poster

Zebrafiskens ögonmuskler kan ge hjälp mot sjukdomar

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

2,4 miljoner kronor till barn-onkologisk forskning