Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Biomarkör påvisar psykisk ohälsa vid Alzheimers

Depression, sömnsvårigheter och apati drabbar ofta personer som har en demenssjukdom. Med hjälp av biomarkörer i ryggmärgsvätska vill forskarna vid Örebro universitet och Karolinska Institutet förutspå utvecklingen av de neuropsykiatriska symtomen hos personer med Alzheimers sjukdom och andra minnessjukdomar – för att kunna behandla de tidigt i sjukdomsförloppet.

Yvonne Freund

Yvonne Freund är en av forskarna bakom den nya studien.

– Kan vi prognosticera utvecklingen av psykiatriska symptom hos patienter med demenssjukdomar kan de få en bättre behandling på ett tidigt stadium, säger Yvonne Freund, forskare i neurovetenskap vid Örebro universitet och en av författarna bakom studien.

I studien som nyligen publicerades i Alzheimer`s Research & Therapy har forskarna främst studerat tre nya biomarkörer i ryggmärgsvätska hos personer med demenssjukdomar. Resultaten visar att låga nivåer av biomarkören neurogranin kan kopplas till en hög grad av neuropsykiatriska symtom som depression och sömnstörningar. Det gäller hos personer yngre än 70 år och med Alzheimers i ett tidigt stadium.

– Neuropsykiatriska symptom uppträder ofta i samband med demenssjukdomar och bör behandlas i högre grad då de kan innebära allvarliga konsekvenser med en försämrad prognos och lidande för både patienter och anhöriga, säger hon.

Biomarkörer och psykisk ohälsa

Förutom neurogranin undersökte forskarna sambandet mellan ytterligare fem andra biomarkörer och graden av neuropsykiatriska symtom hos patienter med demenssjukdomar. Men ingen koppling upptäcktes mellan dessa hos patienter med Alzheimer.

– Idag har vi få biomarkörer som kan användas vid olika demenstillstånd. Vi behöver hitta flera för att i framtiden kunna få nya behandlingar och även skapa nya läkemedel med lägre grader av biverkningar, säger Yvonne Freund.

På sikt hoppas forskarna att vi ska bli bättre på att behandla neuropsykiatriska symptom hos personer med demens.

– Vi behöver behandla neuropsykiatriska symptom parallellt med minnesproblem. Det kommer att hjälpa patienterna och deras anhöriga och innebära också samhällsekonomiska vinster, säger Yvonne Freund.

Länk till den vetenskapliga artikeln: ”Are neuropsychiatric symptoms in dementia linked to CSF biomarkers of synaptic and axonal degeneration?”

Kontakt:  [email protected] , 073 6 84 11 30


Örebro universitet har 15 000 studenter, 86 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och närmare 1 000 fristående kurser. Universitetet bedriver stark forskning inom psykologi, robotik, miljö, och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, samverkan inom teknik, forskning om hälsosamt åldrande och inom området mat och hälsa.

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

Innovativ testmodell ökar träffsäkerheten vid screening för alzheimer

Bättre vård för äldre med demens som glömt svenska språket