Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

BioArctic erhåller nytt patent i USA kring teknologi för transport av läkemedel över blod-hjärnbarriären

BioArctic AB meddelade idag att det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat BioArctic ett nytt plattformspatent för en teknologi framtagen för att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären. Patenten, som ingår i företagets Brain Transporter-patentportfölj, träder i kraft den 15 november 2022 och sträcker sig fram till 2037.

Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan från främmande ämnen genom att begränsa passagen av ämnen in i hjärnan. Den patenterade teknologin (US patent nr 11 498 974) har utvecklats för att underlätta transporten av biologiska läkemedel över denna barriär, och därigenom potentiellt förbättra ett läkemedels effektivitet.

– Vi är glada över att det amerikanska patentverket har beviljat detta nya patent. Förbättrad transport av biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären kan leda till förbättrad effekt och minskade biverkningar av nuvarande och framtida behandlingar av hjärnsjukdomar, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

Liknande poster

Specialiserade immunförsvarsceller kompenserar en förtunnad blod-nervbarriär

Läs mer...

Nya data för Leqembi (lecanemab) presenterade vid alzheimerkongressen CTAD

Läs mer...

Nya lecanemab-data presenteras på Alzheimer-kongressen AAIC 2023

Läs mer...