Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bayer initierar Fas III-studieprogram med FXIa-hämmaren asundexian för att förebygga stroke

Studieprogrammet OCEANIC inleds med två fas III-studier som undersöker effektiviteten och säkerheten av asundexian för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer samt patienter med icke-embolisk ischemisk stroke eller högrisk transitorisk ischemisk attack (TIA) – och inkluderar upp till 30 000 patienter

Bayers mål med utvecklingen av FXIa-hämmaren är att erbjuda en potentiellt ny klass av antitrombotika som kan förbättra behandlingsresultaten för patienter med selektiv antikoagulationsbehandling.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Läs mer...

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Läs mer...

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke

Läs mer...