Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Amvuttra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Amvuttra (vutrisiran) för behandling av vuxna patienter med Skelleftesjukan, med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati, i stadium 1 eller 2 ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 november 2023. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som har försämrats trots behandling med en transtyretin-stabilisator.

Amvuttra är ett läkemedel som används vid behandling av ärftlig transtyretinamyloidos, också kallad Skelleftesjukan. Sjukdomen orsakas av problem med ett protein i kroppen som heter transtyretin som huvudsakligen tillverkas av levern. Onormalt format transtyretin klumpar ihop sig och skapar inlagringar som kallas amyloid. Amyloid kan samlas runt nerver, hjärtat och på andra ställen i kroppen och förhindra att organen fungerar som de ska.

Läs hela beslutet här.

Liknande poster

TLV beslutar att Iktorivil orala droppar inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Aquipta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vydura ingår i högkostnadsskyddet med begränsning