Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ajovy förfylld injektionspenna nu tillgänglig i Sverige

Ajovy (fremanezumab) förfylld injektionspenna nu tillgänglig i Sverige

Teva Sweden AB meddelar idag att AJOVY (fremanezumab) förfylld injektionspenna nu finns tillgänglig i Sverige. Patienter kommer fortsatt kunna välja behandling med AJOVY förfylld spruta, och nu tillkommer alltså förfylld injektionspenna som administrationsalternativ.

AJOVY är indicerat för förebyggande behandling av migrän hos vuxna som har minst fyra migrändagar per månad. AJOVY har två doseringsalternativ; månadsvis (225 mg) eller kvartalsvis (675 mg).

Patienter som ordinerats AJOVY kommer att instrueras av sin läkare/sjuksköterska om hur den nya injektionspennan fungerar. På www.fass.se kan patienten dessutom se på en instruktionsfilm om hur pennan ska tas, samt hitta nedladdningsbart patientmaterial om injektionspennan och även sprutan.

Om Ajovy

AJOVY är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen fremanezumab; en monoklonal antikropp, d.v.s. en sorts protein som känner igen och binder till ett specifikt mål i kroppen.

Vid migrän har en substans i kroppen, en så kallad kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) en viktig roll. Fremanezumab binder till CGRP och hindrar den från att verka. Den minskade CGRP-aktiviteten leder i sin tur till färre migränattacker.

AJOVY används för att förebygga migrän hos vuxna som har minst 4 dagar med migrän per månad.

AJOVY beviljades den 1 november 2019 subvention med begränsning i Sverige av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Begränsningar: AJOVY subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Liknande poster

The 4th Nordic Migraine Symposium

Läs mer...

Fortbildning för framtiden: Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022

Läs mer...

COPAXONE® (glatirameracetat) – nu godkänd för användning hos ammande mödrar med skovvis multipel skleros

Läs mer...