Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ajovy får som första anti-CGRP-migränterapi en positiv rekommendation från NICE

Teva Pharmaceutical Europe BV, ett dotterbolag till Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE och TASE: TEVA) meddelade den 12 mars att National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har rekommenderat AJOVY® (fremanezumab) i sitt slutliga utvärderingsdokument (FAD) som förebyggande migränbehandling hos vuxna med kronisk migrän. NICE rekommenderar AJOVY för patienter i England och Wales med kronisk migrän som inte har svarat på minst tre andra förebyggande läkemedelsbehandlingar1.

AJOVY är en av flera monoklonala antikroppar som utvecklats specifikt för att blockera CGRP (calcitonin-genrelaterad peptid)-systemet och är den första anti-CGRP-terapin som godkänts av NICE.1,2

Ajovy beviljades den 1 november 2019 subvention med begränsning i Sverige av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Begränsningar: Ajovy subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.3

Källor

About NICE 

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) is an executive non-departmental public body of the Department of Health in the United Kingdom,which publishes guidelines on the use of health technologies (such as the use of new and existing medicines) as well as clinical practice.

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade