Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Min vårdväg – för en förbättrad personcentrerad migränvård

AbbVie Scandinavia, ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, lanserar idag ett nytt initiativ för en personcentrerad migränvård, Min vårdväg.

– Vi ser och hör från flera olika intressenter att migränvården är ojämlik, inte tillräckligt högt prioriterad och att det finns utrymme för förbättringar i omhändertagandet. Inom AbbVie har vi ett starkt engagemang i patientfrågor inom alla våra sjukdomsområden och det går som en röd tråd i många av våra initiativ att engagera personer i sin egen hälsa, säger Linn Mandahl, vd på AbbVie Scandinavia.

Min vårdväg, som framställts tillsammans med bland annat Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, sätter personen som lever med migrän i centrum och kan på så vis utveckla och hjälpa vården att bli mer jämlik, samtidigt som det förbättrar livet för den som lever med migrän.
Materialet har testats och utvärderats av några medlemmar i Huvudvärksförbundet, som tycker att materialet är så bra och viktigt att de också vill bidra till spridning av materialet så att många fler kan bli hjälpta.

– Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar. Därför känns Min vårdväg så viktigt, säger Linn Mandahl.

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Ny förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän