Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AB Science presenterar en Fas 2B/3 studie på ECTRIMS

AB Science SA, meddelade idag resultat från en fas 2B/3 studie som utvärderasr bolagets huvudprodukt mastinib. Ectrims hölls i år i digital  form (MSVirtual2020). Hälften av patienterna i studien hade en progressiv form av MS. Mastinib, en tyrosinkinashämmare gav de första kliniska bevisen att läkemedel som riktar in sig på  immunsystemen är en effektiv strategi för behandling av progressiv MS.

 

Läs pressreleasen på engelska

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...