AB Science presenterar en Fas 2B/3 studie på ECTRIMS

AB Science SA, meddelade idag resultat från en fas 2B/3 studie som utvärderasr bolagets huvudprodukt mastinib. Ectrims hölls i år i digital  form (MSVirtual2020). Hälften av patienterna i studien hade en progressiv form av MS. Mastinib, en tyrosinkinashämmare gav de första kliniska bevisen att läkemedel som riktar in sig på  immunsystemen är en effektiv strategi för behandling av progressiv MS.

 

Läs pressreleasen på engelska