Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AAN 2021 – Virtual meeting 17 – 22 april

American Academy of Neurology avhöll sin årliga kongress i april . Liksom så mycket annat i år ar rangerades mötet virtuellt . På plats framför sin datorskärm  fanns Magnhild Sandberg, docent i neurologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, som här bidrar med sin personliga och lärorika sammanfattning.

För det fåtal svenska neurologer som brukar resa till det årliga vetenskapliga mötet med American Academy of Neurology var det naturligtvis trist men nödvändigt att sitta hemma vid en datorskärm i stället för att resa till San Francisco, lyssna på spännande presentationer och träffa mångåriga vänner och kollegor från olika håll i världen. Även höstmötet med American Neurological Association i mitten av oktober blir virtuellt. AAN nästa år har sedan länge planerats att äga rum i Seattle 2–8 april, och man kan hoppas att det blir så, men det kan naturligtvis ändras om smittläget i USA försämras ytterligare eller nya mutationer av SARS-CoV-2 uppstår.

AAN:s vårmöte är ett möte för alla neurologer, både unga oerfarna och äldre etablerade, både icke-specialister och de allra mest erfarna med spetskompetens. Det ges kurser, det informeras om nya kliniska studier, nya behandlingar, nya tekniker, med mera. Varje förmiddag ägnas en–två timmar åt ”plenary sessions”, då spännande nyheter, viktiga kliniska eller tekniska framsteg ges utrymme
– och ingenting annat finns på programmet! Men i år var ingenting sig likt …

När detta skrives, har det gått mer än 4 månader sedan AAN ägde rum, och när det läses har det gått ytterligare någon eller några månader. Mycket har hänt, men jag hoppas att dessa rader ändå känns relevanta. En del som jag hade planerat att infoga här, har jag måst ta bort, eftersom det nyligen avhandlats i denna tidskrift.

COVID-19
Det är omöjligt att gå förbi covid-19, som har präglat allas tillvaro de senaste 18 månaderna och fortfarande gör det! Det första fallet med en svår pneumoni av oklar genes rapporterades i Wuhan i Kina den 8 december 2019 och följdes samma månad av ett antal liknande fall. Sekvensen av detta nya virus blev klarlagd den 7 januari 2020 och publicerades online den 3 februari 2020 i Nature!1 WHO kungjorde en ”WHO global alert” den 30 januari 2020 och den 11 mars 2020 meddelade WHO att man klassade covid-19 som en pandemi. Mycket snabbt spreds sjukdomen över stora delar av jordklotet, inklusive Europa och USA. Lika remarkabel som den snabba spridningen av sjukdomen är den oerhörda hastighet med vilken flera vaccin togs fram och testades i kliniska studier.

Pfizer-BioNTech erhöll redan den 1 december 2020 ”emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of COVID-19 caused by SARS-CoV-2” av FDA2 och kort därefter godkännande också av EMA. Därefter har ett flertal vaccin godkänts, bland annat från Moderna och AstraZeneca. Vi kan glädjas och känna litet stolthet över att Mikael Dolsten fick sin forskarutbildning i Lund hos tumör-immunologen Hans-Olov Sjögren och via anställningar vid bland annat Pharmacia
och Astra i Lund värvades till Pfizer i New York, där han sedan flera år är internationell forskningschef och i hög grad har bidragit till Pfizer-BioNTechs framgångar!

Läs hela referatet

Liknande poster

ECTRIMS 2023 – Milano 11–13 oktober

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July