Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

32nd International Epilepsy Congress i Barcelona

32nd International Epilepsy Congress i Barcelona
International Epilepsy Congress (IEC) anordnades i år den 2–6 september i Barcelona. Denna internationella kongress skiljer sig från de europeiska och amerikanska epilepsikongresserna genom ett något större fokus på globala frågor och folkhälsa. Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var på plats och bidrar här med ett referat.

Kongressen – ett samarbete mellan den internationella professionsorganisationen International League Against Epilepsy (ILAE) och motsvarande organisation för lekmän – är förutom ett vetenskapligt möte också ett viktigt sammanträdestillfälle för olika organ inom ILAE. Detta innebär val av den internationella styrelsen och diskussioner om ILAE:s International Epilepsy Congress (IEC) anordnades i år den 2–6 september i Barcelona. Denna internationella kongress skiljer sig från de europeiska och amerikanska epilepsikongresserna genom ett något större fokus på globala frågor och folkhälsa. Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var på plats och bidrar här med ett referat.

Kongressen – ett samarbete mellan den internationella professionsorganisationen International League Against Epilepsy (ILAE) och motsvarande organisation för lekmän – är förutom ett vetenskapligt möte också ett viktigt sammanträdestillfälle för olika organ inom ILAE. Detta innebär val av den internationella styrelsen och diskussioner om ILAE:s insatser på global nivå. Ett exempel på en sådan insats är WHO:s deklaration om epilepsi som antogs 2015 och betonar behovet av insatser för att minska sjukdomens konsekvenser. Ett annat exempel är ILAE:s Wikipedia-initiativ som ska försöka kvalitetssäkra artiklar om epilepsi i det användargenererade uppslagsverket. Svenska Epilepsisällskapet är den svenska delen av ILAE och svenska neurologer finns representerade på flera nivåer i organisationen. Kongressen samlade över 3.000 deltagare från mer än 120 länder.

NYA KLASSIFIKATIONER
En av årets stora händelser är publiceringen av två klassifikationsdokument med ny terminologi för epileptiska anfall och epilepsier, vilket ägnades stor uppmärksamhet. Behovet av nya termer och ett ramverk för att sortera in ny kunskap har blivit allt tydligare och de publicerade klassifikationerna är resultatet av många års arbete på internationell nivå. Klassifikationerna var huvudtema för det så kallade presidentsymposiet och det ordnades mindre möten där åhörarna kunde diskutera med klassifikationernas författare. Neurologer i allmänhet och epileptologer i synnerhet verkar ha starka åsikter vad gäller semantik. Frågorna var många, exempelvis om ”aware” egentligen inte borde ha varit ”conscious”, vilket inte alls passade anhängare av ”responsive”.

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

American Academy of Neurology – Boston 22–27 april

Läs mer...

Neurologiveckan 2023 Uppsala 9–12 maj

Läs mer...

Brains cross over bridges EAN 2023, Budapest 1–4 juli

Läs mer...