Ny behandling mot RLS

Mellan 7 och 10 procent av Sveriges befolkning lider av den dolda folksjukdomen WED/RLS och en tredjedel av dessa har så svåra besvär att de avsevärt inverkar på livskvaliteten. Ett nytt läkemedel finns nu tillgänglig för de som inte svarar på gängse behandlingar – dopaminerga terapier. En internationell klinisk studie visar på förbättringar inom flera områden, där patienter har fått lindrigare symptom genom den nya behandlingen.

WED/RLS (även känd som Willis-Ekbom disease) är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av ett överväldigande behov av att röra benen och i vissa fall armarna. Patienter som lider av WED/RLS beskriver känslor av stickningar, sveda, klåda, bultande, en obehaglig krypande känsla, smärtor eller kramper i benen. Cirka 750 000 personer i Sverige lider av den neurologiska sjukdomen WED/RLS som kan ge allvarliga konsekvenser, som t.ex. sömnstörningar, sociala problem, ökad risk för hjärta/kärl sjukdomar och djupa depressioner[1].

Targiniq® (oxikodon/naloxon) har nyligen godkänts som det första och enda opioida läkemedlet för behandling av svår till mycket svår idiopatisk WED/RLS när dopaminerg terapi inte ger effekt[2],[3]. Targiniq® kan nu vara ett bättre behandlingsalternativ för patienter som inte tål befintliga behandlingar, eller som inte når nivån för önskad symtomlindring.

– Detta är en vanlig men dold sjukdom som är mycket underdiagnostiserad och många lider i det tysta. En del av de drabbade lider av så svåra symptom att det avsevärt försämrar deras livskvalitet och vissa får svårt att fungera i vardagen. Det är mycket glädjande att det nu finns bättre behandlingsmöjligheter för dessa, säger Jan Ulfberg, internationellt känd WED/RLS-forskare, docent och specialist i internmedicin och auktoriserad sömnspecialist vid sömnlaboratoriet, Läkargruppen Capio, Örebro.

Klinisk studie stödjer den nya indikationen
Resultat från en 12-veckor, randomiserad (1: 1), dubbelblind, placebokontrollerad studie av 276 patienter med en 40-veckors öppen förlängningsstudie av 197 patienter som genomfördes på 55 orter i Österrike, Tyskland, Spanien och Sverige, visade betydande förbättringar i WED/RLS- symtomen jämfört med placebo[4]. Studien visade att oxikodon/naloxon är en effektiv behandling för att minska WED/RLS-symptomen under 12 månader, var väl tolererad och utan några tecken på paradoxal symtomförstärkning under den ett år långa studieperioden.

Några av de mest framstående resultaten visade att:

  • Sömnen förbättrades hos patienterna som rapporterade mindre trötthet under dagen[5]
  • Patienterna rapporterade om mindre RLS-relaterade besvär under dagen[6]
  • Patienter rapporterade mindre RLS-relaterade besvär vid sänggående och under natten[7]

– WED/RLS är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna men blir ofta förbisedd eller feldiagnosticerad, vilket innebär stort och onödigt lidande för de drabbade. Targiniq® är ett välkommet behandlingsalternativ för alla dessa människor som lider av WED/RLS, säger Sten Sevborn, medicinskt ansvarig för patientföreningen WED-Förbundet och själv drabbad av WED/RLS redan som barn.

Om Targiniq®
Targiniq® är en kombination av oxikodon (en opioid – ett morfinliknande smärtläkemedel, analgetikum) och naloxon (en opioidantagonist). Naloxon gör att den opioidinducerade förstoppningen i tarmen motverkas. Targiniq® finns som depottabletter med effekt i 12 timmar. Targiniq® har godkänts i 37 länder runt om i världen, och i EU är den indicerad för behandling av WED/RLS samt svår smärta som endast kan hanteras på lämpligt sätt med opioid analgetika.

1] WED-Förbundet, http://www.wedforbundet.se/
[2,3] European Medicines Agency – Committee for Medicinal Products for Human Use
(CHMP) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Oxynal-Targin_and_associated_names/human_referral_000384.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
[4,5] Trenkwalder C, Beneš H, Grote L et al. Prolonged release oxycodone–naloxone for treatment of severe restless legs syndrome after failure of previous treatment: a double‐blind, randomized, placebo‐controlled trial with an open‐label extension. The Lancet Neurology 2013; Vol.12, Issue 12, Pages 1141‐1150. Available here: http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2813%2970239-4/fulltext?rss=yes
[6]Trenkwalder C. et al. 2013: Opioid treatment is efficacious in the short‐ and long‐term in patients with severe restlesslegs syndrome after failure of previous treatment, WASM: P 1572
[7] BenešH. et al. 2013: Sleep in restless legs syndrome improves during opioid treatment‐ results from a large 1‐year multi‐center trial. World congress on sleep medicine, WASM: P 1545