Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Viktigt att patienter med symtom på stroke och andra akuta tillstånd söker vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sett ett minskat inflöde av patienter till kardiologi- och strokevården till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Sjukhuset har full beredskap för att ta emot patienter i behov av akut och livsnödvändig vård och uppmanar nu patienter med symtom på akut sjukdom att söka vård.

– Det är väldigt viktigt att våra medborgare söker vård vid symtom på akuta tillstånd som till exempel stroke och hjärtinfarkt där varje minut är viktig. Vi har full beredskap för att ta hand om dessa patienter och det gäller naturligtvis samtliga akuta sjukdomar och tillstånd, säger Per-Olof Hansson, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sedan tidigare har sjukhuset ställt in en stor del av den planerade vården för att kunna möta behovet av vård under coronautbrottet och bidra till minskad smittspridning. Det här gäller inte akut och livsviktig vård där man alltså nu ser att färre patienter söker vård, en bild som delas av andra vårdgivare i landet och även internationellt.

– Känner man symtom på hjärtinfarkt, som till exempel bröstsmärta, så är det viktigt att söka sjukvård snabbt. Vid kraftigare besvär ska man ringa 112 och bli hämtad med ambulans. Det är viktigt att komma in tidigt för att rädda så mycket av hjärtmuskeln som möjligt. Samma sak gäller symtom på akut stroke som till exempel nytillkommen svaghet i en arm eller ben, snedhet i ansiktet eller svårigheter med talet, det vill säga sluddrigt tal eller svårigheter att hitta ord.

Sjukhuset uppmanar samtidigt de personer som inte är i behov av akut vård att avvakta med sitt vårdbesök och på så sätt bidra till vården av patienter med covid-19 och andra i akut behov av vård.

– Vi gör allt vi kan för att upprätthålla den akuta vårdkapaciteten under pågående pandemi. Vi är tacksamma om de personer som inte är i behov av akut vård även i fortsättningen undviker att besöka sjukhusets akutmottagningar.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke