Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Världsunik plattform för säker och hälsosam parasport

Nu lanseras SafeParasport, en världsunik plattform som ska öka kunskapen om säker träning och hälsa för paraidrottare. Paraidrottare har ofta andra förutsättningar när de planerar sin träning, och vilka skador som uppkommer. Det kan vara alltifrån pulsnivåer till trycksår.

Svenska Parasportförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet och administrerar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning inom 12 idrotter.– SafeParasport fungerar som ett 1177 för paraidrottare. Här kan aktiva och tränare hitta information om hur man tränar, men också hur man förebygger och hanterar skador hos paraidrottare, säger Kristina Fagher, forsknings- och projektledare för Säker och hälsosam parasport.

– Det finns ingen liknande plattform i världen som riktar sig till paraidrottare. Vår förhoppning är att det här skapar nya förutsättningar för aktiva och ledare inom parasport i hela världen att bedriva säker träning och skapa förutsättningar för långa och hälsosamma karriärer, säger Jan Lexell, medforskare inom Säker och hälsosam parasport och medlem i det medicinska rådet inom den Internationella Paralympiska Kommittén (IPC).

Plattformen är ett samverkansprojekt mellan Parasport Sverige, Sveriges Paralympiska Kommitté, Lunds Universitet, Stellenbosch University, Blekinge Tekniska Högskola, Centrum för Idrottsforskning och Folksam.

Färre skador — effektivare träningsresultat

– Vi vill att fler ska få kunskap att planera träning och rehabilitering efter den aktivas specifika förutsättningar. Förhoppningsvis leder det både till att fler aktiva och ledare känner sig trygga med att börja inom parasporten. Men också att vi blir bättre på att optimera träningen för elitaktiva paraidrottare efter de specifika förutsättningarna. Mindre skadefrånvaro innebär effektivare träningsutveckling och då bättre resultat, säger Hans Säfström, Elitutveckling, på Parasport Sverige.

Idag finns det framgångsrika träningsbaserade och förebyggande program inom flera idrotter. Men dessa är inte anpassade eller tillgängliga för paraidrottare och deras funktionsnedsättningar, idrotter, utrustning och förutsättningar.

– För oss är det självklart att vara med och bidra till att utveckla en plattform som ska minska skador och ohälsa. Målet är att plattformen ska halvera antalet skador och sjukdomar inom paraidrott, säger Lena Lindqvist, Kundansvarig Idrott och Hälsa på Folksam.

Besök SafeParasport för nya perspektiv på träning och hälsa för paraidrottare.

Liknande poster

Dubbel kamp när paraidrottare drabbas av idrottsrelaterade skador och sjukdomar