Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

81 000 personer i Sverige har epilepsi

På Världsepilepsidagen den 10 februari kommer Svenska Epilepsiförbundet fokusera på de nya Nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi, i Sverige.


​81 000 personer i Sverige har epilepsi. ​För dem är det viktigt att riktlinjerna som utfärdades av Socialstyrelsen 2019 får genomslag i svensk sjukvård, att det blir en jämlik epilepsivård, att rehabilitering erbjuds i hela landet och att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

Epilepsi är en relativt vanlig neurologisk diagnos. 50 miljoner personer i världen och 81 000 svenskar har denna diagnos. I Sverige finns det 12 000 barn och ungdomar med epilepsi och varje år beräknas cirka 5 500 personer insjukna. Med rätt vård och gott omhändertagande kan konsekvenserna av att ha epilepsi lindras betydligt.
______________________________________________________________________

Mer information:

Berndt Ohlin, ordförande Svenska Epilepsiförbundet 070-296 86 89
Sofia Segergren, förbundssekreterare 0730- 58 58 87 [email protected]

Svenska Epilepsiförbundethttp://www.epilepsi.se

Internationella epilepsidagen: https://internationalepilepsyday.org/

Liknande poster

Fira Världsepilepsidagen med Epilepsiförbundet

Läs mer...

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Läs mer...

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

Läs mer...