Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vårdval specialiserad neurologi kvarstår

Vårdval specialiserad neurologi bli kvar i sin nuvarande form. Samtidigt byggs neurologivården som bedrivs i egen regi ut. Fokus är att öka tillgängligheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat att vårdval specialiserad neurologi ska vara kvar i sin nuvarande form. Det innebär att inriktningen från omställningsplanen som beslutades i juni 2023 ändras. Enligt det beslutet skulle vårdvalet avvecklas och uppdraget i stället övertas av den regionägda vården.

Foto: Region Stockholm 

Nu visar en fördjupad analys att det inte är möjligt för den regionägda vården att överta vårduppdraget i sin helhet. Det saknas både resurser och ekonomiska förutsättningar.

Inom vårdvalet har det under en längre tid funnits utmaningar med tillgängligheten inom öppenvårdsneurologin, bland annat för nybesök.

Tack vare den medicinska utveckling inom neurologi går det numera att erbjuda effektiva behandlingar för flera neurologiska tillstånd som tidigare varit svåra att behandla. De nya behandlingarna behöver dock i hög utsträckning ges av en specialist i neurologi. Eftersom behovet av specialistvård varit större än till tillgången har patienter fått vänta på vård.

Men bedömningen är att situationen kommer att förbättras under de kommande åren. Bland yngre läkare märks ett intresse för att bli neurospecialist. Till exempel är 60 ST-läkare i nuläget under utbildning inom specialiteten.

För att ta hand om utmaningar med tillgänglighet inom öppenvårdsneurologin har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att även bygga ut vården i egen regi vid Centrum för neurologi (Akademiskt specialistcentrum) och Södertälje sjukhus. Upp till tre miljoner kronor går till utökade beställningar och uppdrag inom öppenvårdsneurologin.

Korta fakta

De patienter som vårdas inom vårdval specialiserad neurologi har bland annat diagnoserna

  • migrän/huvudvärk
  • epilepsi
  • dystoni (orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum som styr muskelaktiviteten och som kan ge ofrivilla upprepade rörelser.)

Patienter med diagnoserna MS och Parkinson får framför allt vård vid Centrum för neurologi (Akademiskt specialistcentrum).

Ta del av beslutet: Ändrad inriktning omställningsplanen för vårdval neurologi