Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vanlig alzheimermedicin kopplas till minskad risk att dö hos personer med tidigare hjärtinfarkt

En ny studie från Karolinska Institutet visar att en vanlig behandling vid Alzheimers sjukdom även verkar kunna minska risken att dö hos patienter som tidigare har haft en hjärtinfarkt. Läkemedelsgruppen, som kallas kolinesterashämmare, förbättrar de kognitiva funktionerna genom att öka nivåerna av en signalsubstans i hjärnan som är inblandad i minne och tänkande.

Maria Eriksdotter, professor/överläkare Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

Forskarna har analyserat data från mer än 3000 patienter som hade haft en hjärtinfarkt innan de fick diagnosen Alzheimers sjukdom eller blandad demens. De jämförde sedan patienter som fick kolinesterashämmare med patienter som inte fick läkemedlet och tog hänsyn till andra faktorer som kan påverka resultaten, som till exempel ålder, kön, andra sjukdomar och mediciner.

De fann att patienter som tog kolinesterashämmare hade en 19 procent lägre risk att dö oavsett orsak än de som inte tog läkemedlet. Dessutom var risken för död lägre ju högre dos av läkemedlet som patienterna fick. Studien har publicerats i tidskriften European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom