Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin den 5e april 2024!

SFK:s 11:e nationella konferens i kognitiv medicin – Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar fredagen den 5 april 2024 den 11:e nationella konferensen i kognitiv medicin!

Årets konferens har temat ”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis” och kommer med avstamp i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning ge en inblick i hur olika sjukvårdsregioner arbetar med utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Hur bör vi arbeta utifrån det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet och hur ser verkligheten faktiskt ut i tre olika sjukvårdsregioner?

Tre representanter från olika sjukvårdsregioner med olika förutsättningar kommer att ge en praktisk och konkret inblick i sin kliniska vardag och hur utredningsprocessen för personer med misstänkt kognitiv sjukdom ser ut, från det första besöket på vårdcentralen till den fördjupade minnesutredningen inom den specialiserade vården.

Tanken med konferensen är att ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte! I år träffas vi på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Denna gång kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt.

Datum och tid: 2024-04-05 kl. 10:00-16:30
Plats: Erna Möllersalen, Blickagången 16, Karolinska Institutet, Flemingsberg
Anmälan: Anmälan sker genom betalning till föreningens BG (5405-5132) där du anger namn, mailadress, arbetsplats och specialkost. Önskas faktura så mailas samma uppgifter samt fakturaadress till [email protected]

Sista anmälningsdag: 2024-03-22. Se nedan för anmälan

Pris: 1.600:- inkl. lunch för medlemmar i SFK. 2.000:- inkl. lunch för icke-medlemmar i SFK

 

Preliminär dagordning (kan komma att ändras):

10:00-10:15: Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin med Anders Wallin, överläkare, professor och ordförande SFK

10:15-10:45: Madelene Johanzon, Silvialäkare och ordförande för SKR:s nationella programområde Äldres hälsa presenterar SKR:s personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ska en utredning av kognitiv svikt göras?

10:45-11:15: Erfarenheter från Svenska Demensregistret SveDem. Vad kan det nationella kvalitetsregistret säga oss om hur utredning av kognitiv svikt faktiskt ser ut i Sverige?

11:15-11:30: Paus

11:30-12:30: Moa Wibom, Silvialäkare och överläkare vid enheten för Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus berättar om hur utredning av kognitiv svikt går till i Region Skåne vid en av landets större kognitiva mottagningar

12:30-13:30: Gemensam lunch

13:30-14:30: Björn Strindberg Lennhed, Silvialäkare och överläkare berättar om hur utredning av kognitiv svikt går till i Region Dalarna på en medelstor kognitiv mottagning

14:30-14:45: Paus

14:45-15:45: Aron Sjöberg, neuropsykolog inom Region Gotland berättar om hur utredning av kognitiv svikt ser ut i Sveriges minsta sjukvårdsregion

15:45-16:15: Paneldiskussion

16:15-16:30: Avslutning och utdelning av SFK:s stipendium

För mer information och anmälan