Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Välkommen till webinar om det nya ms-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat)

Tid: 16:30 – 17:45

Syftet med mötet:
Att presentera det nya MS läkemedlet Vumerity och gå igenom medicinsk data samt ge möjlighet att lyssna och ta del av kliniska erfarenheter från USA och lärdomar längs vägen. Vumerity har funnits tillgängligt i USA sedan 2019. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna i en frågestund. Mötet innehåller produktinformation.

För agenda och anmälan klicka här