Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vaccination vid MS behandlingar

Tid: 16:00 – 18:00
Novartis Neuroscience har nöjet att bjuda in till en vetenskaplig sammankomst kring vaccination vid MS behandling.

Syftet med sammankomsten är att få en ökad förståelse för de kliniska samt immunologiska aspekterna av vaccinationer samt hur man kan hantera de utmaningar som uppstår med vaccinationer när man har patienter som behandlas med immunosupprimerande läkemedel.

För mer information

För anmälan