Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdragsutbildning inom neurovetenskap

Uppdragsutbildning inom neurovetenskap

Sista ansökningsdag 15 maj
Uppdragsutbildningarna det gäller är:
Akut neurosjukvård 7,5 hp. Kursstart vecka 38
Epilepsi hos barn och vuxna 7,5 hp. Kursstart vecka 37.
Förvärvade ryggmärgsskador – interprofessionellt vård- och rehabiliteringsperspektiv 7,5 hp. Kursstart vecka 37.
Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv 15 hp. Kursstart vecka 48 – avslut VT20

Mer info och anmälan

Liknande poster

Ny studie: Förlorad hjärnfunktion återställdes efter stroke

Läs mer...

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Läs mer...

Akademiska inför AI-system för automatisk tolkning av strokebilder

Läs mer...