Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterade nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom

MS och Parkinsons sjukdom är kroniska, neurologiska sjukdomar. Det finns effektiva läkemedel mot MS, som är viktiga att ge tidigt. För Parkinsons sjukdom finns ingen bromsmedicin, men symtomlindring har stor effekt. De nationella riktlinjerna vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen gjorde en mindre översyn av riktlinjernas rekommendationer 2022, för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Huvudrapporten och alla bilagor är uppdaterade, och alla dokument på denna Socialstyrelsens hemsida är gällande. Här kan du också läsa en sammanfattning av uppdateringarna.

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...