Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Unilabs och Annalise.ai samarbetar för snabb upptäckt av sjukdomstillstånd i hjärnan

Unilabs, en ledande internationell leverantör av diagnostiktjänster, inleder ett strategiskt partnerskap med Annalise.ai, en global AI-tjänst för radiologi. Det här banbrytande samarbetet kombinerar radiologi med den allra senaste AI-teknologin som snabbt kan upptäcka allvarliga sjukdomstillstånd i hjärnan och snabba på både diagnostik och behandling.

Annalise Enterprise CTB (Computed Tomography Brain) – är ett avancerat beslutsstöd skräddarsytt för skiktröntgen av hjärnan. Algoritmen kan identifiera 130 olika sjukdomstillstånd i realtid. Lösningen är CE-certifierad klass IIb enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter (EU MDR).

– I akut radiologi är tiden avgörande, och våra radiologer kan nu dra nytta av en fullständig AI-baserad analys på under två minuter. Det här verktyget möjliggör snabb upptäckt och prioritering av kritiska fall. Något som direkt förbättrar vården för våra patienter. I och med att verktyget täcker ett brett spektrum av olika allvarliga fynd, kan den få en stor effekt för både patienter och radiologer, säger Unilabs Head of Strategic Business Unit Radiology, Baber Qazi.

– Det är fortfarande våra högkvalificerade radiologer som tolkar varje undersökning, samtidigt som den här lösningen fungerar som ett andra par känsliga ögon som hjälper radiologen att snabbare identifiera allvarliga sjukdomstillstånd.

Annalise Enterprise CTB identifierar snabbt potentiella sjukdomstillstånd och markerar dessa på röntgenbilderna. Radiologen utvärderar därefter de AI-genererade fynden för att säkerställa att de är korrekta. Det är fortfarande radiologen som tolkar och sammanställer undersökningsreslutet och äger det medicinska ansvaret. Men med AI som en kompetent assistent.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med en världskänd ledare som flyttar fram gränserna för vad som är möjligt med vårdteknologi, säger Lakshmi Gudapakkam, vd på Annalise.ai, och understryker vikten av det här partnerskapet med Unilabs. Genom att integrera radiologi och AI, kan radiologer optimera sitt arbete, tolka undersökningar med väldigt hög träffsäkerhet och minska svarstiderna till patienterna. Genom att anamma avancerad teknologi för akutsjukvård, har Unilabs stärkt sin ställning inom det här segmentet.

– Samarbetet mellan Unilabs och Annalise.ai exemplifierar vår orubbliga strävan att utveckla diagnostiken, förbättra patientvården och navigera det alltid föränderliga landskapet inom medicinsk diagnostik, tillägger Baber Qazi.