Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uman Sense och Region Skåne beviljas 2 miljoner kronor för samverkan i en klinisk prövning av Stroke Alarm

Lundaföretaget Uman Sense och Region Skåne beviljas 2 miljoner kronor för samverkan i en klinisk prövning av Stroke Alarm – världens första bärbara strokelarm

Det är VINNOVA:s Swelife och Medtech4Health som beviljat 2 085 000 kr för en klinisk prövning av en ny banbrytande teknik för tidig detektion av stroke. Syftet med samverkansprojektet är att utvärdera effektiviteten av Stroke Alarm – om patienter kommer snabbare till behandling vid stroke om de använder Stroke Alarm.

Tack vare en enastående utveckling av strokevården finns det i dag stora vinster av tidig vård vid stroke såväl avseende hälsa och livskvalitet för den drabbade, som ekonomiskt för samhället.

Svensk stroke-behandling ligger i framkant; vi jagar minuter i stroke-kedjan. Det som måste lösas är hur vi ska kunna få patienterna att söka vård i tid”, säger Teresa Ullberg, huvudansvarig för studien.

Studien, som är den första av sitt slag i världen, är ett samarbete mellan neurologkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund och neurologen i Hässleholm under ledning av strokeläkaren och forskaren Teresa Ullberg.

 


Boagets vd Cecilia Belfrage

– Om resultaten från studien är i linje med våra tidigare vetenskapliga data, tror vi att bred användning av Stroke Alarm innebär att den bästa möjliga strokevården kommer betydligt fler till del. Vi tror och hoppas att studien ska kunna visa att bärbara sensorer som Stroke Alarm har en naturlig plats i vården av patienter med risk för stroke. Stroke Alarm kommer att vara tillgänglig för sjukvården från och med senare i år, säger Cecilia Wassélius Belfrage, VD och grundare av Uman Sense.

 

Uman Sense är medlem i SmiLe Incubator, en företagsinkubator på Medicon Village i Lund som hjälper innovationsbolag inom Life-science att förverkliga sina idéer.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke