Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TYSABRI (NATALIZUMAB) SUBKUTAN ADMINISTRERINGSFORM

Välkommen att välja det mötestillfälle som passar dig bäst. Det är samma mötesinnehåll vid båda tillfällena.

2 juni, 12.00-13.00
7 juni, 12.00-13.00

Klicka här för program och anmälan