TYSABRI (NATALIZUMAB) SUBKUTAN ADMINISTRERINGSFORM

Välkommen att välja det mötestillfälle som passar dig bäst. Det är samma mötesinnehåll vid båda tillfällena.

2 juni, 12.00-13.00
7 juni, 12.00-13.00

Klicka här för program och anmälan