Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Traumatiska hjärnskador i fokus vid internationell konferens i Lund

Ledande internationella experter på skall- och ryggmärgsskador samlas i veckan på Skånes universitetssjukhus i Lund för att utbyta kunskaper om den senaste utvecklingen inom neurotrauma. Drygt 200 deltagare som till vardags arbetar med sjukvård och forskning, medverkar på Nordic Neurotrauma Conference.

Nordic Neurotrauma Conference organiseras av Johan Undén, överläkare inom intensivvård i Halmstad och docent vid Lunds universitet och Niklas Marklund, överläkare i neurokirurgi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

För tredje gången arrangeras nu Nordic Neurotrauma Conference i Lund. Skånes universitetssjukhus är tillsammans med Lunds universitet en stark aktör inom neurotrauma och har länge varit pionjärer inom olika delar av området.

– Här var man på 1960-talet först ut i världen med att mäta trycket i hjärnan tack vare neurokirurgen Nils Lundbergs arbete. Och för drygt 30 år sedan introducerades den så kallade Lundamodellen, ett helt nytt sätt att behandla svåra skallskador som idag används runt om i världen, säger Niklas Marklund, överläkare i neurokirurgi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet som organiserar konferensen tillsammans med Johan Undén, överläkare inom intensivvården på Hallands sjukhus i Halmstad och docent vid Lunds universitet.

Stark utveckling

Neurotrauma är en disciplin i stark utveckling. Niklas Marklund pekar ut tre områden som särskilt intressanta och där det händer mycket, både när det gäller det kliniska arbetet med patienterna och inom forskningen.

– Tekniken för avbildning av skador i hjärnan går framåt. Vi ser mycket mer inne i hjärnan idag än vi gjort tidigare. Sedan förändras övervakningen av hjärnan hos de svårast sjuka patienterna inom intensivvården, med ny teknik. Det ger oss väldigt mycket mer information som vi behöver ta hjälp av AI för att använda på ett bra sätt. Och slutligen är skallskador inom idrotten ett ökande problem och dess koppling till demenssjukdomar.

Tydligt kliniskt fokus

Programmet på konferensen spänner över ett brett fält, från ambulanssjukvård, akutsjukvård, och röntgenteknik, till intensivvård, ryggmärgsskador, idrottsskador och rehabilitering.

– Det är en konferens med tydlig klinisk inriktning på hur vi bäst behandlar patienter med olika typer av neurotrauma, säger Niklas Marklund.

Läs mer om konferensen här.

Här finns info om den så kallade Lundamodellen.

Liknande poster

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus

Ny genterapi kan rädda livet på barn med svår ärftlig sjukdom