Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Topiramat klassas om till högriskmedel för gravida

Nya restriktioner införs för att förhindra att epilepsi- och migränläkemedlet används under graviditet.

Epilepsiläkemedlet topiramat klassas om till riskklass 3 för gravida efter nya forskningsrön och myndighetsvarningar. Det framgår av information från läkemedelsupplysningstjänsten Janusmed fosterpåverkan.

Klass 3 är den högsta riskklassen på Janusmeds skala och innebär att läkemedlet “kan eller misstänks kunna medföra betydande risker för fostret vid användning under graviditet.”

Nyupptäckta risker med topiramat

Den skärpta bedömningen av topiramat kommer efter en ny säkerhetsgranskning och förnyad bedömning från EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Dess säkerhetskommitté PRAC har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, kommit fram till att riskerna för fosterpåverkan kan vara ännu större än vad som förut var känt.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden.

Liknande poster

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida