Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tofersen omfattas av nationell samverkan

NT-rådet har beslutat att tofersen vid ALS ska omfattas av nationell samverkan. En hälsoekonomisk värdering har beställts från TLV.

NT-rådet har i juni 2023 beslutat om nationell samverkan för Qalsody (tofersen) vid ALS. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

Mer om nationellt ordnat införande.

Liknande poster

Ögonmusklernas motståndskraft vid ALS

Läs mer...

Ögats muskler kan ge möjlig nyckel till försvar mot ALS

Läs mer...

Metodutveckling för analys av omikdata för att studera komplexa sjukdomar

Läs mer...