Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tofersen omfattas av nationell samverkan

NT-rådet har beslutat att tofersen vid ALS ska omfattas av nationell samverkan. En hälsoekonomisk värdering har beställts från TLV.

NT-rådet har i juni 2023 beslutat om nationell samverkan för Qalsody (tofersen) vid ALS. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

Mer om nationellt ordnat införande.

Liknande poster

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

NT-rådet rekommenderar behandlingar mot Skelleftesjukan