Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidig upptäckt nyckel i nytt samarbete om Alzheimers lett av Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset är en central part i AD-RIDDLE, ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra diagnostik, förebyggande och behandling av Alzheimers sjukdom. Miia Kivipelto, senior geriatriker och professor, leder projektet vars metoder även kommer att testas inom den svenska sjukvården.

Idag har omkring sju miljoner människor i Europa Alzheimers sjukdom och denna siffra förväntas ha fördubblats år 2050. Därför finns ett akut behov av effektiva och omfattande strategier för att hantera demenssjukdomar och samtidigt uppnå långsiktiga hälsoekonomiska fördelar.

Möjligheterna att förebygga och upptäcka kroniska sjukdomar har utvecklats och implementerats under lång tid, men när det gäller Alzheimer släpar utvecklingen efter. Dessutom sker diagnosticering av Alzheimers sjukdom ofta väldigt sent. Av alla drabbade är det bara 25–40 procent som får en formell diagnos, och ofta ges diagnosen först då personen har fullt utvecklad demens.

AD-RIDDLE-programmet är därför inriktat på att ge patienter och sjukvården fler och bättre verktyg för att tidigare förebygga, upptäcka och behandla Alzheimers sjukdom. Verktygen kommer att samlas på en digital plattform som kan användas i olika vårdmiljöer, såsom minnesmottagningar, primärvård och även utanför den traditionella hälso- och sjukvården.

Miia Kivipelto, geriatriker och FoU-chef vid Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset, leder hela AD-RIDDLE-programmet tillsammans med Niranjan Bose från Gates Ventures. I konsortiet ingår 24 parter från flera europeiska länder.

– Med AD-RIDDLE hoppas vi göra stora framsteg som gynnar vårdgivare och patienter. Samarbetet ger oss unika förutsättningar att föra forskningen och vården framåt och erbjuda lösningar som gör skillnad både på individnivå och i samhället, säger Miia Kivipelto, som också är professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Miia Kivipelto, är professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Programmet ska testa den digitala plattformen på ett antal kliniker i sex europeiska länder, däribland Sverige. Plattformen kommer att vara modulbaserad och innehålla verktyg för upptäckt och tidig diagnos, inklusive digitala kognitiva tester och blodbaserade biomarkörer för Alzheimers sjukdom.

Som samordnare för hela AD-RIDDLE-programmet har Karolinska Universitetssjukhuset en central roll i projektet. Sjukhusets minnesmottagning är dessutom en av de kliniker som ska testa AD-RIDDLE-plattformen i patientkontakter. Även några primärvårdsmottagningar i Region Stockholm kommer att ingå bland testklinikerna.

– Att upptäcka demenssjukdom tidigt, redan i primärvården, ger goda möjligheter att starta effektiv individanpassad behandling och förebyggande åtgärder. Det kan verkligen förbättra livet för dem som lever med sjukdomen, säger Miia Kivipelto.

Tidig upptäckt och behandling kommer också att minska den samhälleliga bördan förknippad med sjukdomen och den påverkan som den åldrande befolkningen har på sjukvården.

AD-RIDDLE är ett tvärvetenskapligt initiativ som startade 2024 och pågår i fem år och det samlar universitet, vårdgivare, läkemedels- och diagnostikföretag, tillsynsmyndigheter och patientföreningar. Den digitala plattformen kommer att stödja vårdpersonal, patienter och allmänheten i att upptäcka, förebygga och behandla Alzheimers sjukdom. Genom samarbetet hoppas Karolinska Universitetssjukhuset bidra till betydande internationella framsteg inom precisionsmedicin och individualiserad behandling av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar.