Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Teglutik introduceras på den svenska marknaden för att erbjuda ett alternativ till riluzoltabletter

Läkemedelsbolaget CampusPharma introducerar nu ett läkemedel för administrering av riluzol för ALS-patienter med sväljsvårigheter.

–Teglutik (riluzol) har funnits som licensläkemedel tidigare men är nu ett registrerat läkemedel och därigenom enklare att förskriva. Tidigare har det enbart funnits riluzol i tablettform och då det uppstår ofta problem när dessa behöver ges via sond eller via PEG. Krossade tabletter fastnar och det blir osäkert om hela dosen verkligen tas, konstaterar Linda Numlér, nordisk produktchef på CampusPharma.

Tills helt nyligen fanns riluzol registrerat enbart som tablett. Med tanke på sjukdomens art och de problem patienterna utvecklar kan riluzol i en suspensionsberedning vara ett värdefullt tillskott.

Minst 80% av alla patienter med ALS utvecklar dysfagi och kan behöva en PEG magsond. Till dessa kan riluzol i suspensionsform vara en fördel. Även till patienter med lindrig dysfagi kan man pröva riluzol i suspensionsform.

Teglutik ingår i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan prövats. Det innebär att den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med läkemedlet på licens och att dessa under handläggningstiden har beviljats tillfällig subvention.

Liknande poster

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Rekordstort bidrag till ALS-forskning