Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Teglutik ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Teglutik (riluzol) för behandling av amyotrofisk lateralskleros (ALS) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med sväljsvårigheter för vilka tablettbehandling med riluzol inte är lämplig.

Teglutik är ett läkemedel som används vid behandling av ALS.

ALS är en gemensam beteckning för en grupp obotliga, fortskridande, motorneuronsjukdomar som kännetecknas av att de nervceller som styr skelettmusklerna dör. Det leder till att den viljestyrda muskulaturen i kroppen gradvis försvagas över tid. Det första symtomet är oftast en lokal muskelsvaghet som så småningom sprider sig i kroppen. Hos en tredjedel av patienterna börjar sjukdomen med muskelsvaghet i ansiktet vilket kan innebär sväljsvårigheter som i sena sjukdomsstadier drabbar runt 80 procent av patienterna.

Den aktiva substansen i Teglutik är riluzol och läkemedlet används för att förlänga livet eller tiden till dess att mekanisk ventilation (andningshjälp) blir nödvändig hos patienter med ALS. Riluzol tabletter har varit i väletablerat medicinskt bruk under lång tid. Teglutik är en oral, tjockflyttande lösning som underlättar sväljningen för patienter med sväljsvårigheter jämfört med tabletter.

Företaget ansöker om en begränsad subvention för patienter med sväljsvårigheter som inte kan behandlas med riluzol tabletter. TLV bedömer likt företaget att relevant jämförelsealternativ till Teglutik är ingen behandling. I en klinisk studie har riluzol visat sig förlänga överlevnaden för patienter med ALS.

TLV:s hälsoekonomiska analys visar att kostnaden för Teglutik inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Teglutik ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter med sväljsvårigheter för vilka tablettbehandling med riluzol inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2023.

Läs beslutet om Teglutik i sin helhet.

Liknande poster

TLV beslutar att Iktorivil orala droppar inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Läs mer...

Aquipta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Läs mer...

Vydura ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Läs mer...